Banner top

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Đối với sản phẩm có Phiếu bảo hành khi mua hàng và các thiết bị điện tử do hãng sản xuất cung cấp, Nutriway áp dụng chế độ Bảo Hành đối với các sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, còn đầy đủ phụ kiện, còn trong thời hạn bảo hành. 

Các điều khoản không bảo hành sẽ được công bố công khai đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của Nutriway. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Bảo Hành.

Lưu ý:

  1. Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất nhưng hết thời gian thực hiện bảo hành mà Nutriway không thể giải quyết chế độ bảo hành như đã cam kết.
  2. Nutriway sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của khách Hàng nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất.

QUY TRÌNH BẢO HÀNH

1. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Thời gian thực hiện: Đối với các yêu cầu bảo hành thì sẽ được xử lý trong giờ làm việc của tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật, ngày lễ).

Địa điểm Bảo Hành: qua bưu điện.

2. QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Bước 1: Khách Hàng gửi đầy đủ cho Nutriway:

- Hàng hóa, phụ kiện; 

- Hóa đơn mua hàng; 

- Phiếu Bảo Hành hợp lệ (nếu có);

- Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa;

Bước 2: Vào thời điểm nhận được yêu cầu, Nutriway sẽ xác nhận thông tin tiếp nhận bằng văn bản cho Khách Hàng trong đó ghi rõ thời gian phản hồi về việc giải quyết chế độ bảo hành.

Bước 3: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu bảo hành, Nutriway sẽ phản hồi thông tin về việc giải quyết chế độ bảo hành cho Khách Hàng thông qua số điện thoại liên lạc được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa. Theo đó, nếu Hàng hóa được xác định là bị lỗi do sản xuất và theo Chính sách bảo hành hàng hóa, Nutriway sẽ thông báo thời gian để hoàn thành bảo hành. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành và có thể sửa chữa được, Nutriway sẽ  thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách Hàng chi phí phát sinh và Nutriway chỉ tiến hành thực hiện sau khi được Khách Hàng đồng ý.

Sau khi việc bảo hành/ sửa chữa/ thay thế hoàn tất, Nutriway sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua số điện thoại liên lạc được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa. Tùy theo lựa chọn và xác nhận của Khách Hàng, Nutriway sẽ hoàn trả hàng hóa bảo hành bằng nhận hàng tại nhà (áp dụng tất cả các tỉnh thành)

Thời hạn hoàn trả hàng hóa bảo hành: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nutriway thông báo hoàn tất bảo hành đến số điện thoại liên lạc của Khách Hàng. Khi hết thời hạn này mà hàng hóa bảo hành chưa được nhận lại theo phương thức khách hàng đã xác nhận (kể cả trường hợp Nutriway không liên hệ được Khách Hàng) thì hàng hóa sẽ được tiêu hủy theo quy định.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành và không thể sửa chữa, Nutriway sẽ thông báo trả sản phẩm và nêu rõ lí do.