Banner top

Chính sách bảo mật thanh toán của Nutriway quy định về phương thức thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin thanh toán của bạn. Việc thanh toán của bạn sẽ được thực hiện thông qua đối tác Cổng thanh toán trực tuyến của Nutriway – một tổ chức được cấp phép và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

Khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến tại website của Nutriwaycó nghĩa rằng bạn đồng ý với tất cả các phương thức mà Nutriway và đối tác Cổng thanh toán thực hiện. Vui lòng đọc kỹ nội dung Chính sách Bảo mật thanh toán mà chúng tôi đề cập bên dưới.

1.THU THẬP THÔNG TIN

Website có thể thu thập các thông tin sau:

  • Địa chỉ IP;
  • Địa chỉ gửi hóa đơn mà bạn đã đăng ký với ngân hàng phát hành;
  • Số tài khoản, số thẻ và một số thông tin cần thiết khác khi bạn thực hiện giao dịch;
  • Thông tin của bạn từ các bên thứ 3 như: nhà cung cấp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác;

2.BẢO VỆ THÔNG TIN THANH TOÁN CÁ NHÂN

2.1 Thẻ Quốc Tế:

Nutriwayvà Đối tác Cổng thanh toán không lưu trữ tại Việt Nam tất cả các thông tin liên quan tới thẻ quốc tế. Để đảm bảo an toàn, thông tin thẻ của bạn chỉ được lưu bởi CyberSource (Visa) hoặc MPGGS (Master), công ty quản lý thanh toán lớn của thế giới. Hệ thống thanh toán của chúng tôi đảm bảo đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI (Security Standards Council) và các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2.2 Thẻ Nội Địa:

Đối với giao dịch thẻ nội địa, Đối tác Cổng thanh toán và các ngân hàng Việt Nam áp dụng giải pháp xác thực thông qua mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) mà ngân hàng gửi riêng cho bạn qua SMS và/hoặc mật khẩu trực tuyến mà bạn đã đăng ký với ngân hàng để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực. 

Nutriway không lưu thông tin thẻ nội địa của bạn mà cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán. Theo đó, thông tin thẻ thanh toán của bạn sẽ được mã hóa thành chuỗi dữ liệu (token) và được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Security Sockets Layer). Các thông tin thẻ thanh toán của bạn mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch sẽ được lưu giữ và quản lý bởi hệ thống thanh toán của các Ngân hàng phát hành thẻ Nội địa. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng nhiều phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an ninh dữ liệu.

3.CHỈNH SỬA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Nutriway có quyền thay đổi nội dung Chính sách bảo mật thanh toán này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được công bố trên website và có hiệu lực ngay lập tức. Việc tiếp tục sử dụng website được coi như bạn chấp nhận sự thay đổi đó. Hãy xem xét Chính Sách này định kỳ để đảm bảo rằng bạn đã nắm được cập nhật mới nhất. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng website ngay sau khi có sự thay đổi thông tin trực tuyến. Khi truy cập website sau khi chính sách này được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi này.

4.KHIẾU NẠI VÀ LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung Chính sách bảo mật thanh toán bạn hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977504714

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Nutriway. Chi tiết vui lòng xem tại đây https://nutriwayvietnam.com/quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai